Det finnes ingen aktuelle nyheter i databasen.

Kontakt

Kontakt grunneier direkte for spørsmål omkring utleiehyttene som er presentert på disse sidene.

FISKEKORT:Hvor du får kjøpt fiskekort varierer fra område til område, men både i Haldensvassdraget og i Glommavassdraget selges nå felles fiskekort for hele vassdragene. Med disse nye felleskortene fisker du i hovedløpet i hele vassdraget på ett kort - praktisk og rimelig! I tillegg er det flere lokale utsalgssteder; se omtale under Fiskeområder. Fiskekort på internett fås kjøpt her - velg fiskeområde i fritekstsøket øverst på sida.

Hvis du har andre spørsmål eller er grunneier som ønsker få presentert et utleieobjekt på denne nettsida;kontakt oss på e-post eller mobil:

Øystein ToverudMobil: 91396674
Pål Sindre Svae Mobil: 90550982
Turid RikheimMobil: 91396637
Jørn Daltorp Mobil: 97027105

 Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold

besøksadresse Østfold: Storgata 55, 1870 Ørje.

besøksadresse Akershus: Storgata 11, 2050 Jessheim
Mer om Utmarksavdelingen finner du på Utmarksavdelingens egne sider:  www.utmarksavdelingen.no

; fiskekort for Haldenvassdraget kan du gjøre dette i ulike lokale utsalgssteder langs Haldenvassdraget. Ønsker du fiskekort for Vestfjella kan du kjøpe dette ved bomkassa på vei inn i Vestfjella.