Det finnes ingen aktuelle nyheter i databasen.
Fiskeområder

Her finner du oversikt over fiskeområder og hytter i tilknytning til området.
Klikk deg inn på området for bilder og informasjon om tilgjengelige hytter.

1
Haldenvassdraget
1
Glommavassdraget
Andre vassdrag
Hemnessjøen
Skullerudsjøen
Rødenessjøen
Øymarksjøen
Ara
Aspern
Femsjøen
Vestfjella
Vorma
Kampåa
Glomma i Akershus
Nedre Glomma
Isesjø
Fjella
Lundebyvassdraget
Elgåsvassdraget i Halden

Glomma i Østfold

Nedre GlommaFra utløpet av Øyeren renner Glomma ca. 70 km gjennom et skiftende skog- og jordsbrukslandskap i 8 forskjellige Østfoldkommuner før den møter fjorden i Fredrikstad. Elva skifter mellom smale strømmende og turbulente partier, spesielt i den øvre delen, og partier der elva vider seg ut til å bli en bedagelig sakteflytende flod. Mellom Grønsund og Furuholmen når elva en bredde opp mot 1,5 km.

Glomma i Østfold har et stort mangfold av fisk. Hele 27 forskjellige fiskeslag er registrert. Gjedde, abbor, lake, gjørs, karpefisk, ål, laks og sjøørret er kanskje de mest interessante sportsfiskene og muligheten til å fange de virkelige store gjeddene er områdets største trekkplaster.

FISKEKORT: lokale vertskap, SMS eller internett: http://www.inatur.no/infopages/08/44/28/62/Velkommen-til-fiske-i-Vorma-og-Glomma-i-Akershus-og-OEstfold.html

FISKE MED OVERNATTING: Koselig hus ved Glomma i Sarpsborg med gode fiskemuligheter: http://www.fiskeland.no/rentals/view_details.php?id=25

Hvis du vil fiske i Glomma i Østfold kan du bo på:
Hus ved Sarpsborg med store fiskemuligheter i Glomma


Hemnessjøen
HemnessjøenHemnessjøen eller Øgderen ligger i Aurskog Høland kommune i Akershus og Trøgstad kommune i Østfold. Sjøen er omkranset av et fint kulturlandskap og har flere spennende våtmarksreservater med rikt fugleliv. Hemnessjøen ligger langt nord i Haldenvassdraget kan by på et spesielt godt gjeddefiske. I tillegg har sjøen gode bestander av abbor og mort. Dybdeforholdene er varierende, men sjøen domineres av relativt grunne partier med stor tetthet av fisk.

Lengde: 12 km
Areal: 13,3 km2
Største dybde: 35 m
Middeldybde: 8 m
Reguleringshøyde: 1,40 m

Fiskekort: lokale utsalgssteder eller på internett: http://www.inatur.no/infopages/00/18/78/42/Fiske-i-Haldenvassdraget.htmlSkullerudsjøen
SkullerudsjøenSkulerudsjøen ligger i Aurskog-Høland kommune i Akershus fylke. Landskapet rundt sjøen er skogdominert, men brytes opp av noen mindre gårdbruk. Sjøen ligger lengst nord i seilingsleden i Haldenvassdraget og har fri båtforbindelse til Rødenessjøen. Den er relativt grunn, og kan by på et godt gjeddefiske, ved siden av et spennende abborfiske i rolige viker.

Lengde: 4 km
Areal: 1,7 km2
Største dybde: 17 m
Middeldybde: 10 m
Reguleringshøyde: 0,93 m

Fiskekort: lokale utsalgssteder eller internett; http://www.inatur.no/infopages/00/18/78/42/Fiske-i-Haldenvassdraget.htmlRødenessjøen
RødnessjøenRødenessjøen ligger i Marker kommune og er en av dypeste og største innsjøene i Haldenvassdraget. Den fjordlignede sjøen har en liten brem med skog før dyrka marka overtar og har derfor et utmarkspreg. Den store gjedda i sjøen har gode forhold og er ved siden av abbor og lake den viktigste sportsfisken.

Lengde: 18 km
Areal: 15,3 km2
Største dybde: 47 m
Middeldybde: 20,4 m
Reguleringshøyde: 0,93 m

Fiskekort: lokale utsalgssteder eller internett: http://www.inatur.no/infopages/00/18/78/42/Fiske-i-Haldenvassdraget.html

Hvis du vil fiske i Rødenessjøen kan du bo på:
Leilighet i lave i Marker


Øymarksjøen
ØymarksjøenDen idylliske Øymarksjøen ligger i hovedsak i Marker kommune og litt i Aremark kommune.
Den smale sjøen i Haldenvassdraget har avstikkere som Otteidvika og Kilesjøen og vider seg ut i Bøenfjorden i sør med mange idylliske småøyer, før den renner ut i Strømselva. Rundt sjøen er det hovedsakelig skog og utmark, før Stømselva byr på et nydelig kulturlandskap fra utløpet av Øymarksjøen til slusene ved Stømsfoss.
I likhet med de andre sjøene i vassdraget er gjedda også her den viktigste sportsfisken ved siden av abbor.

Lengde: 20 km
Areal: 15,1 km2
Største dybde: 35 m
Middeldybde: 16 m
Reguleringshøyde: 1,00 m

Fiskekort: lokale utsalgssteder eller internett; http://www.inatur.no/infopages/00/18/78/42/Fiske-i-Haldenvassdraget.html

Fiskekort: lokale utsalgssteder eller internett; http://www.inatur.no/infopages/00/18/78/42/Fiske-i-Haldenvassdraget.html

OVERNATTING: Fritidsbolig med idyllisk beliggenhet til Øymarksjøen: http://www.fiskeland.no/rentals/view_details.php?id=52

 

Hvis du vil fiske i Øymarksjøen kan du bo på:
Fritidsbolig idyllisk beliggende ved Øymarksjøen
Hus ved Øymarksjøen med gode muligheter for fiske
Hytte med gode fiskemuligheter i Ara og Øymarksjøen
Smiåsen, hytte ved Øymarksjøen
Stort hus ved Øymarksjøen, Marker


Ara
AraAra ligger i Aremark kommune. Navnet betyr antagelig Ørnesjøen og har gitt navn til bygda. Sjøen midt i Haldenvassdraget har mange små og store øyer og sund, og med sine grunne viker og odder kan man finne ro til en god fiskeopplevelse. Gjeddefisket er godt og her er ogsp gode muligheter for fine fangster av abbor og lake.

Lengde: 8 km
Areal: 7,8 km2
Største dybde: 40 m
Middeldybde: 17 m
Reguleringshøyde: 1,63 m

FISKEKORT: lokale utsalgssteder, fisketuristvertskap eller internett; http://www.inatur.no/infopages/00/18/78/42/Fiske-i-Haldenvassdraget.html

OVERNATTING: Koselig hytte med strandlinje til Ara: http://www.fiskeland.no/rentals/view_details.php?id=5

Velutstyrt hytteperle med gode fiskemuligheter i Ara og Aspern: http://www.fiskeland.no/rentals/view_details.php?id=24

Hytte med gode fiskemuligheter i Ara og Aspern: http://www.fiskeland.no/rentals/view_details.php?id=22

Hyggelig hus med gode fiskemuligheter i Ara og Aspern: http://www.fiskeland.no/rentals/view_details.php?id=17

Smieåsen - pen hytte med gode fiskemuligheter i Ara og Øymarksjøen: http://www.fiskeland.no/rentals/view_details.php?id=44

 

 

Hvis du vil fiske i Ara kan du bo på:
Hytte ved innsjøen Ara med gangavstand til Vestfjella
Hytte med gode muligheter for gjeddefiske i Ara
Hus i Aremark med fiskemuligheter i Ara og Aspern
Velutstyrt hytteperle med gode fiskemuligheter i Ara og Aspern
Øystein, veslestua
VELKOMMEN TIL »SETER`N» - et naturlig sommerhus.


Aspern
AspernSør i Aremark kommune ligger Aspern. Her gjør hovedstrengen i Haldevassdraget en 90 graders vinkel og dreier vestover. Denne dype sjøen brekkes opp av mange øyer. Området rundt har et utmarkspreg fordi gårdsbrukene og den dyrka marken i området ligger i skjul av bak en skogbrem som omkranser sjøen. Gjeddefisket er godt ved siden av abbor og lakefiske.

Lengde: 8 km
Areal: 8,0 km2
Største dybde: 45 m
Middeldybde: 18 m
Reguleringshøyde: 1,63 m

FISKEKORT: lokale utsalgssteder og internett: http://www.inatur.no/infopages/00/18/78/42/Fiske-i-Haldenvassdraget.html

OVERNATTING OG FISKE: Hyggelig hus med gode fiskemuligheter i Ara og Aspern: http://www.fiskeland.no/rentals/view_details.php?id=17

Hytte med gode fiskemuligheter i Ara og Aspern: http://www.fiskeland.no/rentals/view_details.php?id=22

Velutstyrt hytteperle med gode fiskemuligheter i Ara og Aspern: http://www.fiskeland.no/rentals/view_details.php?id=24

 

 

Hvis du vil fiske i Aspern kan du bo på:
Hytte med gode muligheter for fiske i Aspern og Ara


Femsjøen
FemsjøenFemsjøen ligger lengst syd i Haldenvassdraget i Halden kommune og vannet derfra stuper den siste biten i elva Tista mot havet. Den dype sjøen Femsjøen har rundere form enn de mer avlange sjøene lengre nord. Tallrike øyer og sund bryter opp vannflata. Sjøen er omkransa av mye skog, men noe mer dyrka mark i nord og sydvest. Gjeddefisket er best i nord og sydvest og rundt øyene. Det er ellers et godt abborfiske og lakefiske i sjøen.

Lengde: 6,8 km
Areal: 10,2 km2
Største dybde: 50 m
Middeldybde: 20 m
Reguleringshøyde: 1,00 m

FISKEKORT: lokale utsalgssteder og internett: http://www.inatur.no/infopages/00/18/78/42/Fiske-i-Haldenvassdraget.html

OVERNATTING: Koselig stabbur med anneks like ved Femsjøen - gode fiskemuligheter: http://www.fiskeland.no/rentals/view_details.php?id=15

 

 

 

Hvis du vil fiske i Femsjøen kan du bo på:
Stabbur med anneks ved Femsjøen - gode fiskemuligheter


Vestfjella
VestfjellaFiskeområde i Vestfjella består av 68 fiskevann, hvorav 35 har ørretbestand. For øvrig er det bra med abbor flere vann. Området er unikt ved at det er en så stor tetthet med tjern på bare 40.000 daa. På et høydeplatå på fra 200 – 250 m.o.h. der furuskogen er dominerende, kan du finne ”ditt” vann og skogens ro. Området er godt tilrettelagt med bilvei inn i sentrale områder, egen trykket fiskeguide og to brygger for handikappede. Mange av ørretvanna egner seg godt for fluefiske og her er mye fin ørret på fra 0,5 til 1 kg.

Fiskekort fås kjøpt ved bompengkassa der du kjører inn i området eller på internett; http://www.inatur.no/infopages/00/18/78/58/Fiske-i-Vestfjella.html

OVERNATTING OG FISKE: Tømmerhytte i kjernen av det unike fiskeområdet i Vestfjella:  http://www.fiskeland.no/rentals/view_details.php?id=10

Hvis du vil fiske i Vestfjella kan du bo på:
T�mmerhytte i kjernen av det unike fiskeomr�det Vestfjella
Hytte med muligheter for fiske i Ara og Vestfjella
Hytte ved Svarttjern i Vestfjella
Hytte i fiskeområdet Vestfjella


Fjella
Fjella KulevannetFjella er et stort sammenhengende skogområde i indre Østfold med rike fiskemuligheter. Terrenget er småkuppert og skiftende. Det domineres av lysåpne fururygger avløst av mer frodige gransøkk. Store åpne myrer og tallrike små og store skogstjern bryter opp i landskapet og gir godt utsyn. En rekke av vannene er i løpet av de siste 10-årene blitt kalket og fisk er satt ut. Mange av vannene har fin ørretbestand. I et av de større vannene ble det i 2006 tatt ørret på 3 kg på stang. Fangst av ørret på over 1 kg er ikke uvanlig.

FISKEKORT: ta kontakt med husvertene i området.

OVERNATTING OG FISKE:

Veslestue i Degernes - fiskevann i Fjella: http://www.fiskeland.no/rentals/view_details.php?id=46

Idyllisk hytte - åremålsutleie: http://www.fiskeland.no/rentals/view_details.php?id=61

 

Hvis du vil fiske i Fjella kan du bo på:
Veslestue på gård i Degernes med fiske og turmuligheter


Lundebyvassdraget
LundebyvassdragetLundebyvassdraget i Eidsberg består av de 3 sjøene Lundebyvannet, Skinnerudtjern og Haugerudtjern. Dette er middels store og relativt grunne sjøer omkranset av sivvegetasjon. Her finnes gode bestander av både gjedde, abbor og mort, og det er storvokst gjedde i området. Eksemplarer opp mot 10 kg er ikke uvanlig.

 Elgåvassdraget
ElgåvassdragerElgåvassdraget er et sidevassdrag til Enningdalselva og renner ut i Enningdalselva via den fine Elgåfossen nær grensa til Sverige. Langs vassdragets nedre del er det god adkomst fra bilvei. Her er flere større skogsvann som for eksempel Lysevann og Elgvann, med fine bestander av gjedde, abbor og noe ål . Mellom vanna er det fine elevstrekninger med gode bestander av ørret.

OVERNATTING: Bryggerhus med gode fiskemuligheter: http://www.fiskeland.no/rentals/view_details.php?id=6

 

 

 Kampåa
KampåKampåa i Nes er ei lita elv som renner fra Utsjøen på grensen til Eidsvoll og har utløp i Glomma ved Oppaker. Størstedelen av nedbørsfeltet til elva ligger i Eidsvoll og Nord-Odal. I øvre deler renner den gjennom skogen, mens nedre parti renner stille gjennom kulturlandskapet.

Kampåa er kanskje Akershus' mest fiskerike ørretelv med fine muligheter for både abbor og ørretfiske. Det tas sjelden ørret over 500 g i elva, men svært gode klekkinger av døgnfluer (Vespertina og Marginata) gjør den til ei spennende elv for fluefiske.

Fiske i Kampåa er freda i september og oktober.

Fiskekort selges av Vorma Øst Utmarkslag og fås kjøpt på Kampå Bensin og Service (Hydro Texaco i Fenstad) og ved selvbetjeningskasser ved bommen nederst i Kampåvegen og ved Eggum. Fiskekort kan også kjøpes på nett:  http://www.inatur.no/infopages/08/46/60/54/Kampaaa-Flott-oerretelv-i-Akershus.html

Det er informasjonstavler ved fiskeplasser som er skilta langs elva og også laget en informasjonsbrosjyre med nyttige opplysninger og fisketips.   

 Vorma
VormaVorma renner fra Mjøsa til Glomma gjennom et herlig vekslende elvelandskap i Eidsvoll og Nes kommuner.

I elva finnes et stort mangfold av fiskeslag. I strømpartiene finner du fine ørret- og harrplasser, og i de mer stilleflytende partiene er det gode forhold for abbor- og gjeddefiske.

"Fiskeguide for Vorma og Glomma i Akershus" finner du her.

Hvis du vil fiske i Vorma kan du bo på Ullershov gårdhotell, på tunet eller på husmannsplassen nede ved elva. Kontakt Inger Marie og Per Ødegård på tlf. 63 902740 eller ullerhov@online.no

Felles fiskekort for Vorma og Glomma i Akershus og Østfold fås kjøp på Internett; følg lenke http://www.inatur.no/infopages/08/44/28/62/Velkommen-til-fiske-i-Vorma-og-Glomma-i-Akershus-og-OEstfold.html

Hvis du vil fiske i Vorma kan du bo på:
Gårdshus ved Vorma


Isesjø
AraIsesjø er en stor gjeddesjø beliggende i rolige omgivelser øst i Sarpsborg kommune. Sjøen er for det meste omkranset av skog, men med en del dyrka mark mot sjøen i nordenden.

Sjøen er fiskerik og de mest aktuelle sportsfiskene er gjedde, abbor, gjørs og ål

Lengde: 6 km
Areal: 6,3 km2
Største dybde: 38 m

OVERNATTING OG FISKE:  Hytteperle i strandkanten ved isesjø: http://www.fiskeland.no/rentals/view_details.php?id=19

Sjarmerende gårdshus med fiske i Isesjø: http://www.fiskeland.no/rentals/view_details.php?id=32

Hvis du vil fiske i Isesjø kan du bo på:
Hytteperle i strandkanten
Tømmerhytta Fjeldvang med fiske i Isesj�


Glomma i Akershus
AraFra Hedmarksgrensa flyter Glomma 40 km gjennom et vakkert og vekslende kulturlandskap i Nes, Sørum og Fet kommuner, før den renner inn i Øyeren. Bortsett fra like ovenfor fossene er hele strekket farbart med båt.

Elva byr på et meget godt gjedde- og gjørsfiske, og i strømpartiene er det fine harrplasser. De største eksemplarene av lake som er registrert i Norge er fisket i nedre del av Glomma mot Øyeren.

I "Fiskeguide for Vorma og Glomma i Akershus" får du nyttige tips og opplysninger. Fiskeguiden finner du her

Felles fiskekort for Vorma og Glomma både i Akershus og Østfold fås på Esso bensinstasjon i Lørenfallet, Sørum eller vis SMS: Døgnkort: send kodeord FISKEKORT CFG10 til 2470. Ukekort: send kodeord FISKEKORT CFG!! til 2470. Årskort: send kodeord FISKEKORT CFG!" til 2470. Kortet gjelder i elvas hovedløp og ikke i Øyeren.

Fiskekortet kan også kjøpes på Internett ved å følge lenke: http://www.inatur.no/infopages/08/44/28/62/Velkommen-til-fiske-i-Vorma-og-Glomma-i-Akershus-og-OEstfold.html

FISKE MED OVERNATTING:

Ullershov - gårdshotell, hus på tunet eller husmannsplass nede ved elva: kontakt Inger Marie og Per Ødegaard på tlf.63 902740 eller ullerhov@online.no

Guttersrudenga - velholdt hus med strandlinje til Glomma i Fet: http://www.bopalandet.no/rentals/view_details.php?id=34

Kroken - nytt hus i landlige omgivelser ved Glomma i Fet:  http://www.bopalandet.no/rentals/view_details.php?id=55

Elgstua ved Glomma i Sørum: http://www.bopalandet.no/rentals/view_details.php?id=31

 

Hvis du vil fiske i Glomma i Akershus kan du bo på:
Guttersrudengen, hus med store fiskemuligheter i Glomma
Hytte i Sørum med store fiskemuligheter i Glomma
Kroken - nytt hus i landlige omgivelser ved Glomma
Kroken II. Hus ved Glomma i Fet